Google Tag Manager:
 • Tư Vấn Luật
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

4 quyền lợi người dân có thể bị mất nếu đất có tranh chấp

Cập Nhật: 5/10/2021 | 2:35:27 PM

Trong trường hợp đất xảy ra tranh chấp, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế hoặc mất nhiều quyền lợi.

Không được phép chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền của mình như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận (trừ trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 và trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013).

- Đất không có tranh chấp.

- Đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Còn thời hạn sử dụng đất (trong thời hạn sử dụng đất).

Nếu đất xảy ra tranh chấp, người dân sẽ không được phép thế chấp hay tặng cho thửa đất đó. Ảnh: LĐO

Không đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Trường hợp đất có tranh chấp sẽ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu. Nội dung này được nêu rõ trong điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đất có giấy tờ và đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai 2013.

Bị từ chối hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ

Theo Khoản 11 Điều 11 Thông tư 33/2017/TT-BTNTM, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có quyền từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận khi cơ quan này nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Ảnh hưởng đến quyền lợi khi xác định lại diện tích

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013, khi có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi sổ diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Trường hợp diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc trong giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất không phải nộp tiền cho phần diện tích chênh lệch này.

(Nguồn: Sưu Tầm)

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
0939821919
Google Tag Manager: