Tư Vấn Pháp Lý

Quy định về đóng thuế đất ở hàng năm tại Phú Quốc như thế nào?

Cập nhật: 12/9/2019 | 4:31:58 PM

Vấn đề đóng thuế đất ở hàng năm không còn xa lạ gì đối với hộ gia đình, tổ chức. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách có cái nhìn chi tiết hơn về quy định này.

Nghĩa vụ nộp thuế hàng năm tại Phú Quốc như thế nào?

- Quy định về đóng thuế đất ở tại Phú Quốc hàng năm như thế nào? Từ 2005 đến trước ngày 01/01/2012 (Ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 có hiệu lực) thì áp dụng theo Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi năm 1994: Thuế đất được tính hàng năm và nộp làm 2 kỳ, mỗi kỳ nộp 50% (năm mươi phần trăm). Kỳ đầu nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 4. Kỳ thứ hai nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10 trong năm. Nếu đối tượng nộp thuế tự nguyện nộp toàn bộ thuế một lần thì thu vào kỳ đầu.

- Từ 01/01/2012 trở đi thì áp dụng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010: gia đình bạn nộp thuế hàng năm, thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 hàng năm (người sử dụng đất có thể lựa chọn nộp 1 lần hoặc 2 lần trong năm); trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà người nộp thuế đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị.

Như vậy, về nguyên tắc thì gia đình bạn phải nộp thuế sử dụng đất đối với đất ở, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC.

Xem thêm: Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất hàng năm tại Phú Quốc?

Quy định về đóng thuế đất ở hàng năm như thế nào?

Mỗi cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm nộp thuế đất theo quy định của pháp luật.

Mức tiền thuế sử dụng đất phải đóng

Theo quy định về đóng thuế đất ở tại Phú Quốc chúng tôi xin mang tới thông tin về công thức tính mức tiền thuế phí phải đóng hàng năm. Với những thông tin này, hy vọng giúp cho mọi quý vị hiểu hơn về việc tính thuế đất ở.

Đối tượng tính thuế sử dụng đất ở: Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 153/2011/TT-BTC đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành là đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (bao gồm cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục đích kinh doanh).

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 153/2011/TT-BTC, thuế sử dụng đất ở được xác định theo công thức sau:

Số tiền phải nộp (đồng) = Số tiền phát sinh (đồng) - Số thuế được miễn, giảm (nếu có)Trong đó: Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá của

1m2 đất (đồng/m2) x Thuế suất %

Như vậy, để tính được số thuế phát sinh cần phải biết được 03 yếu tố: Diện tích đất tính thuế, giá của 1m2 đất và thuế suất.

+ Diện tích đất tính thuế: Tổng diện tích 2 thửa đất ở thực tế sử dụng;(78 m2 + 328 m2)

+ Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

+ Thuế suất: Theo quy định đối với đất ở tính cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu luỹ tiến từng phần được tính như sau:

* Diện tích thuế trong hạn mức (m2) ứng với 0,03% thuế suất

* Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức: 0,07% thuế suất

* Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức: 0,15% thuế suất

Những nhà đầu tư nào còn đang thắc mắc về vấn đề pháp lý bất động sản Phú Quốc có thể tham khảo thêm những bài viết trước của chúng tôi để hiểu chi tiết hơn tránh những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mua bán đất ở Phú Quốc.

Quy định về đóng thuế đất ở có mức đóng thuế ra sao?

Mức thuế cần đóng được quy định đầy đủ tại luật.

Quy định về thời gian đóng thuế sử dụng đất 

Theo quy định của Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

...

4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Điều 18. Xử lý chậm nộp

Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là những quy định về đóng thuế đất ở tại Phú Quốc mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần phải thực hiện. Phuquoc.net luôn mang đến những thông tin về bất động sản nói chung, bất động sản Phú Quốc, thông tin pháp lý bất động sản nói chung và pháp lý bất động sản Phú Quốc. Nếu còn điều gì thắc mắc xin liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam
Hotline: 038.542.5158

(Source: Nguyen Hong)

Thông Tin Khác

girl
Kênh Hỗ Trợ - Phú Quốc

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN TỪ THỊ TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Tư Vấn Mua Đất Phú Quốc
  • Bảng Giá Đất Phú Quốc
Thiết kế © 2018 Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam
Hotline038.542.5158