Tư Vấn Pháp Lý

Tổng hợp các quy định về thời hạn sử dụng đất ở Phú Quốc

Cập nhật: 10/6/2019 | 9:57:27 PM

Khi tiến hành mua bán đất Phú Quốc nhà đầu tư cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật về thời hạn sử dụng đất. Tùy vào tính đặc thù của từng loại đất mà sẽ có các quy định về hạn mức sử dụng.

Đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có thời hạn

Theo điều 125 luật đất đai năm 2013 có quy định chi tiết về các trường hợp người được sử dụng đất ổn định lâu dài cụ thể như sau:

- Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng

- Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

- Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

- Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính.

Đât xây dựng trụ sở cơ quan Phú Quốc không có thời hạn sử dụng

Đât xây dựng trụ sở cơ quan Phú Quốc không có thời hạn sử dụng 

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

- Đất cơ sở tôn giáo, đất tín ngưỡng;

- Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

-  Đất tổ chức kinh tế sử dụng.

Những trường hợp đất trên được nhà nước quy định không giới hạn thời gian sử dụng đất để tạo điều kiện cho người dân yên tâm ổn định sinh sống, sản xuất phát triển kinh tế. Nếu nhà đầu tư mua đất gia đình, thổ cư thì không cần quá băn khoăn về thời hạn sử dụng đất Phú Quốc 

Đất hộ gia đình ở Phú Quốc có thời gian sử dụng không thời hạn

Đất hộ gia đình ở Phú Quốc có thời gian sử dụng không thời hạn  

Những trường hợp đất Phú Quốc sử dụng có thời hạn

Giá đất nền Phú Quốc không phải là rẻ, với một khoản tiền lớn bỏ ra các nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn cũng như hiểu rõ về các vấn đề pháp lý trong đó có thời hạn sử dụng đất. Bên cạch đất không có thời hạn sử dụng thì Phú Quốc cũng có đất có thời hạn sử dụng được quy đinh như sau:  

– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

– Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất. Trường hợp của gia đình anh là thuê đất nông nghiệp để làm trang trại, trồng cây ăn quả nên thời hạn sử dụng đất của gia đình anh là không quá 50 năm, nếu hết thời gian sử dụng đó mà gia đình anh vẫn có nhu cầu sử dụng thì được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê để sử dụng.

– Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đất sản xuất nông nghiệp ở Phú Quốc

Đất sản xuất nông nghiệp ở Phú Quốc 

– Trường hợp các dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm. Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

–  Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định tại khoản này.

– Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

– Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Trường hợp đất sử dụng có thời hạn ở Phú Quốc nhà đầu tư nên lưu ý tìm hiểu trước khi rót tiền vào

Trường hợp đất sử dụng có thời hạn ở Phú Quốc nhà đầu tư nên lưu ý tìm hiểu trước khi rót tiền vào 

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất ở Phú Quốc

- Thời hạn sử dụng đất Phú Quốc đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

+ Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;

+ Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

+ Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Thời hạn sử dụng đất nền Phú Quốc khi chuyển nhượng sẽ phù thuộc vào từng loại đất theo quy định của pháp luật

Thời hạn sử dụng đất nền Phú Quốc khi chuyển nhượng sẽ phù thuộc vào từng loại đất theo quy định của pháp luật 

- Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật này.

- Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

- Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài

Để đảm bảo quá trình giao dịch mua bán đất Phú Quốc được hiệu quả nhà đầu tư cần hiểu rõ quy định thời hạn sử dụng đất. Nếu nhà đầu tư có bất cứ thắc mắc về vấn đề đất ở Phú Quốc thì liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn thông tin chi tiết, cụ thể nhất:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam

Hotline: 038.542.5158

(Source: Hoa Lê VSR)

Thông Tin Khác

girl
Kênh Hỗ Trợ - Phú Quốc

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN TỪ THỊ TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Tư Vấn Mua Đất Phú Quốc
  • Bảng Giá Đất Phú Quốc
Thiết kế © 2018 Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam
Hotline038.542.5158