Tư Vấn Pháp Lý

Tổng hợp khung pháp lý về thị trường bất động sản

Cập nhật: 11/8/2019 | 10:03:01 PM

Muốn đầu tư bất động sản hiệu quả nhà đầu tư cần hiểu rõ những kiến thức về pháp luật để tránh gặp phải rủi ro. Dưới đây là những khung pháp lý nhất định cần có dành cho nhà đầu tư.

Các bộ luật liên quan đến đầu tư bất động sản mà nhà đầu tư nên biết, đó là: Luật Dân sự (2005), Luật Đầu tư (2005), Luật Đất đai (2003), Luật Kinh doanh BĐS (2006), Luật Nhà ở (2005) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (2007).

Luật Dân sự (2005)

Luật Dân sự (2005) là những khái niệm cơ bản về thị trường bất động sản được pháp luật quy định. Các nhà đầu tư hãy tìm hiểu những khung pháp lý của thị trường bất động sản để không xảy ra sai sót và hiệu quả hơn.

- Định nghĩa về BĐS: Điều 174.

- Quyền sở hữu: Phần thứ hai, chương X và chương XII.

- Thế chấp tài sản: Điều 342 – 357.

Những quy định liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực bất động sản được quy định tại Luật Đầu tư (2005):

- Theo Điều 29, lĩnh vực kinh doanh BĐS được quy định là lĩnh vực đầu tư có điều kiện. (Lĩnh vực đầu tư có điều kiện là lĩnh vực chỉ được thực hiện đầu tư với các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định – Điều 3 Luật Đầu tư 2005).

- Những quy định về thủ tục giao nhận đất dự án, chuẩn bị mặt bằng và xây dựng dự án được quy định tại Điều 55, 56 và 58. (Quy định chi tiết được thể hiện trong Luật Đất đai).

Khung pháp lý đầu tư bất động sản cần chú ý đến đến luật dân sự năm 2005.

Khi đầu tư bất động sản nên tìm hiểu kỹ lưỡng về khung pháp lý.

Luật Đất đai (2003) 

Luật Đất đai (2003) được coi là bộ luật quan trọng trong khung pháp lý của thị trường bất động sản. Bộ Luật này đang được lấy ý kiến sửa đổi bổ sung để phù hợp hơn với tình hình hiện tại trong bối cảnh nó bộc lộ nhiều hạn chế sau 10 năm có hiệu lực. Bộ luật này được sử dụng rất nhiều khi thực hiện giao dịch mua bán đất hay xử lý những vấn đề về pháp lý của mảnh đất đó.

- Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

- Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất: Mục 2 (trừ điều 30 – quy hoạch đất cho mục đích quốc phòng).

- Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản: Mục 7 (Điều 61, 62, 63), bao gồm loại đất được tham gia thị trường bất động sản, Điều kiện để đất tham gia thị trường bất động sản, Quản lý đất đai trong việc phát triển thị trường bất động sản.

- Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi: Điều 42.

- Giấy tờ tham gia giao dịch bất động sản (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Quyền sử dụng đất ở)…

Luật Kinh doanh bất động sản (2006) 

Luật Kinh doanh BĐS (2006) quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. Cụ thể là về:

- Các nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản: Điều 5.

- Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh: Điều 6.

- Điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh: Điều 7.

- Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản: Điều 8.

- Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước: Điều 9.

- Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Điều 10.

- Các quy định về kinh doanh và dịch vụ BĐS, hợp đồng trong lĩnh vực BĐS…

Tổng hợp khung pháp lý về thị trường bất động sản.

Muốn đầu tư bất động sản hiệu quả cần hiểu rõ luật để tránh rủi ro có thể xảy ra.

Luật Nhà ở (2005) 

Luật Nhà ở (2005) là bộ luật quen thuộc với chúng ta nhất. Nó quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Cụ thể:

- Chủ sở hữu nhà ở và đối tượng được sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Phát triển nhà ở tại các vùng đô thị, nông thôn, miền núi.

- Phát triển nhà ở theo dự án; phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

- Quy hoạch kiến trúc nhà ở.

- Phát triển nhà ở thương mại.

- Phát triển nhà ở xã hội.

- Các giao dịch về nhà ở.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (2007)

Luật Thuế thu nhập cá nhân (2007): Quy định rõ tại Điều 3 thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập chịu thuế, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước.

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

- Điều 14 quy định thu cách tính nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Trên đây là bài viết tổng hợp khung pháp lý của thị trường bất động sản nói chung. Bất động sản Phú Quốc, bất động sản Hà Nội, Vân Đồn, Đà Nẵng... đều sử dụng bộ luật này. Nếu nhà đầu tư cần tư vấn thêm bất cứ thông tin gì xin vui lòng liên hệ cho phuquoc.net theo địa chỉ dưới đây:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam
Hotline: 038.542.5158
 

(Source: Nguyen Hong)

Thông Tin Khác

girl
Kênh Hỗ Trợ - Phú Quốc

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN TỪ THỊ TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Tư Vấn Mua Đất Phú Quốc
  • Bảng Giá Đất Phú Quốc
Thiết kế © 2018 Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam
Hotline093.982.1919