Tư Vấn Pháp Lý

Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất hàng năm tại Phú Quốc?

Cập nhật: 23/9/2019 | 8:33:10 AM

Theo như một vài chính sách có những trường hợp được ưu tiên miễn giảm tiền sử dụng đất. Hãy cùng phuquoc.net tìm hiểu qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất tại Phú Quốc

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, bất cứ người sử dụng đất nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất. Nhưng trong 1 số trường hợp nhất định cơ quan nhà nước có thể tiếp nhận xử lý để miễn tiền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Những trường hợp miễn tiền sử dụng đất tại Phú Quốc đã được quy định rõ tại điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP. 

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi:

- Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với:

+ Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;

+ Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

+ Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất hàng năm?

Những trường hợp được miễn tiền sử dụng hàng năm được quy định rõ ràng.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý:

- Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

- Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo.

- Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời.

Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất hàng năm tại Phú Quốc

Ngoài trường hợp được miễn tiền sử dụng đất thì còn một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất hàng năm mà các nhà đầu tư muốn mua bán đất Phú Quốc cần lưu ý:

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi được miễn khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

3. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Trường hợp nào được miễn thuế đất sử dụng hàng năm và hình phạt khi nộp chậm.

Nôp chậm tiền sử dụng đất thì bị xử lý như thế nào?

Hình thức phạt khi nộp tiền sử dụng đất chậm

Để có thể sở hữu đất tại Phú Quốc thì nhà đầu tư cần phải hiểu việc thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc là như thế nào cũng như là việc nộp phạt bao nhiêu nếu như nộp muộn số tiền này.

Đọc đến đây nếu nhà đầu tư chưa Hiểu rõ về việc thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc có thể tham khảo qua bài viết cùng tên. 

Theo Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế 2006 quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, tiền sử dụng đất được gọi chung là thuế và số tiền chậm nộp được xác định theo Luật Quản lý thuế.

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế 2006 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật quản lý thuế 2012, Luật về Thuế sửa đổi 2014, Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016), người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Theo đó, tiền sử dụng đất chậm nộp được xác định theo công thức sau:

Tiền nộp chậm = 0,03 x Số tiền thuế nộp chậm x  Số ngày nộp chậm

Như vậy, khi chậm nộp, ngoài tiền sử dụng đất phải nộp đúng theo hạn trong Thông báo của cơ quan thuế thì người sử dụng đất còn phải nộp thêm tiền chậm nộp được tính theo công thức trên.

Lưu ý:

- Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo quy định trên.

- Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

- Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước (theo điểm

- Khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định và công thức trên từ ngày 01/7/2016.

Trên đây là những thông tin trả lời câu hỏi: Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất hàng năm tại Phú Quốc? Nếu còn điều gì thắc mắc về pháp lý Phú Quốc nói riêng hay bất động sản Phú Quốc xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam
Hotline: 038.542.5158

(Source: Nguyen Hong)

Thông Tin Khác

girl
Kênh Hỗ Trợ - Phú Quốc

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN TỪ THỊ TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Tư Vấn Mua Đất Phú Quốc
  • Bảng Giá Đất Phú Quốc
Thiết kế © 2018 Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam
Hotline038.542.5158