Google Tag Manager:
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

Kiên Giang kiến nghị một số vấn đề sửa đổi Luật Đất đai

Cập Nhật: 24/5/2022 | 3:19:26 PM

UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị Trung ương cho phép địa phương xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên Giang kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa theo hướng mở rộng (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo tình hình kinh tế xã - hội bốn tháng đầu năm 2022 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh này kiến nghị trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Quốc hội xem xét phân cấp cho UBND cấp huyện xác định giá đất để tính bồi thường cho các dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, giao UBND cấp tỉnh hậu kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND cấp huyện.

Cạnh đó, phân cấp cho địa phương được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) đối với diện tích đất rừng, đất lúa đã được quy hoạch sang mục đích đất khác theo các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, các diện tích đất hiện trạng sử dụng đang là đất rừng, đất lúa nhưng đã được quy hoạch sang mục đích khác, gồm: đất ở đô thị, đất du lịch sinh thái, đất thương mại dịch vụ... thì phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép chuyển mục đích (đất lúa từ 10 ha trở lên; đất rừng từ 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; rừng đặc dụng dưới 50 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ biên giới từ 20-50 ha...).

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, các trường hợp này, mặc dù theo các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã quy hoạch sang mục đích khác. Nhưng do hiện trạng sử dụng là đất lúa, đất rừng nên theo quy định nêu trên, UBND tỉnh phải lập hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích. Trong khi trước đó, việc lập, thẩm định các quy hoạch này đều đã lấy ý kiến thống nhất các Bộ, ngành có liên quan.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho địa phương triển khai nhanh các dự án theo quy hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kính trình Trung ương phân cấp hoặc ủy quyền cho địa phương (HĐND tỉnh) xem xét, quyết định việc chuyển mục đích đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các dự án sau khi chuyển mục đích đúng quy định pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt”.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị Chính phủ chấp thuận để tỉnh xây dựng, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo hàng năm, phù hợp với tình hình thực tiễn của riêng của TP Phú Quốc. Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường thông qua để áp dụng xác định giá đất cụ thể cho các dự án đầu tư trên địa bàn TP Phú Quốc.

Mặt khác, Kiên Giang kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa theo hướng mở rộng, cho phép tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, cần luật hóa, bổ sung quy định khung pháp lý cụ thể cho vấn đề lấn biển như: về hình thức giao đất, cho thuê đất từ hoạt động lấn biển, giá đất lấn biển...

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
0939821919
Google Tag Manager: