Google Tag Manager:
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

Kiên Giang: Phát triển kinh tế xã hội thành phố Phú Quốc an toàn và văn minh

Cập Nhật: 3/2/2021 | 3:03:46 PM

Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và kích cầu du lịch;nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường, biến đổi khí hậu sẽ góp phần “Vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh”.

Phú Quốc đang vươn mình phát triển

Từ ngày chính thức trở thành thành phố, Phú Quốc đã xác định phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng của địa phương với nông nghiệp hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, xanh, sạch; ứng dụng công nghệ cao, thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch ổn định diện tích cây tiêu, xây dựng thương hiệu gắn với đa dạng sản phẩm, nâng giá trị hạt tiêu. Trồng các loại cây ăn trái, rau màu, hoa, cây kiểng... gắn với mô hình du lịch đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên đảo và khách du lịch. Chăn nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao đảm bảo môi trường sinh thái; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đa dạng, đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và ngoài nước góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng.

Cùng với đó là các hoạt động đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến thương mại và kích cầu du lịch. Tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Phú Quốc với các sản phẩm truyền thống độc đáo và hấp dẫn. Tăng cường quản lý các hoạt động ngành du lịch gắn với phát huy và bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; xây dựng và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, giới thiệu lịch sử anh hùng và văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Phấn đấu tổng lượng khách đến địa bàn đạt 02 triệu lượt.

Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, môi trường xã hội và phát triển phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục gắn chặt với mục tiêu phát triển của Phú Quốc “Vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh”.

"Thành phố Phú Quốc xác định trong năm 2021 giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 4.549 tỷ đồng (tăng 3,32% với với năm 2020), trong đó, nông nghiệp 155 tỷ đồng (tăng 1,97%), lâm nghiệp 46 tỷ đồng (tăng 2,22%), thủy sản 4.348 tỷ đồng (tăng 3,38%). Chế biến nước mắm 12 triệu lít; sản lượng tiêu 500 tấn.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 16.723 tỷ đồng (tăng 9,76%) trong đó, công nghiệp 5.340 tỷ đồng (tăng 9,83%), xây dựng 11.383 tỷ đồng (tăng 9,72%). Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 11.970 tỷ đồng (tăng 19,82%); tổng mức bán lẻ hàng hóa 9,628 tỷ đồng (tăng 21,25%) và Tổng vốn đấu tư toàn xã hội 25.000 tỷ đồng (tăng 8,39%). Thu ngân sách 3.400 tỷ đồng; chi ngân sách 1.141,9 tỷ đồng."

Đồng thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý, xây dựng, khai thác khoáng sản trái phép. Nâng cao năng lực kiểm lâm, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về cảnh quan môi trường, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Triển khai các chương trình bình ổn giá thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả các dịch vụ vận chuyển, lưu trú và ăn uống phục vụ du lịch tạo điều kiện thu hút, giữ khách du lịch, đồng thời, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, kinh doanh trái phép, gian lận thương mại nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh và triển khai dự án đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hướng dẫn ngư dân khai thác đánh bắt hải sản có hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái biển để góp phần phát triển bền vững, không đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài theo Chỉ thị 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Kiên Giang.

Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, nhằm nâng cao mặt bằng dân trí và tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển. Tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống trường, lớp theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa các cơ sở giáo dục; đa dạng hóa các loại hình giáo dục; đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác giáo dục và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt quan tâm đào tạo ngoại ngữ cho các cấp học, có chính sách khuyến khích học tập ngoại ngữ trong cộng đồng dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học và quản lý giáo dục; chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Phát triển mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; quan tâm nâng cao chất lượng, phát triển sâu, rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đề xuất tỉnh trình UNESCO công nhận “Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc” là di sản văn hoá phi vật thể nhân loại. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyền truyền các chủ trương, chính sách trong đồng bào dân tộc; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc; tổ chức các ngày lễ, hội, gắn với quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú trọng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học các cấp, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng trong việc chẩn đoán và điều trị; tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại Trung tâm y tế huyện, kết nối bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trong việc chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân tại cộng đồng; tiếp tục đào tạo trình độ ngoại ngữ, xây dựng đề án kết nối khám và điều trị cho người nước ngoài. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng chuyên sâu và quản lý tốt y tế thông minh.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp sát bờ biển hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác đào tạo nghề, nhất là đối tượng bị thu hồi đất; chú trọng nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm; tập trung đào tạo lao động có tay nghề phục vụ các khu du lịch trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn; công tác bình đẳng giới; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; công tác quản lý người cai nghiện, sau cai nghiện ma tuý và phòng chống mại dâm trên địa bàn. Chú trọng giải pháp giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,28%.

Tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ địch, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để đột xuất, bất ngờ, điểm nóng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, chủ động phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại với các huyện, thành phố và lực lượng vũ trang giáp biên Vương quốc Campuchia, đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiếu sâu góp phân xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, họp tác cùng phát triển.

Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng, triển khai, hoàn thiện chính quyền điện tử, vận hành tốt đề án thành phố thông minh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả dự án chính quyền điện tử tạo sự liên thông giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời, rõ trách nhiệm ở từng khâu; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bản lĩnh, trong sạch, có phẩm chất đạo đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chính quyền. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và sự tận tụy với công việc; tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

(Nguồn: VH)

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
090.2266.769
Google Tag Manager: