Google Tag Manager:
 • Tin Tức Phú Quốc
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

Thành phố Phú Quốc bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Cập Nhật: 19/7/2021 | 9:40:37 AM

Sáng ngày 5.7, Hội đồng Nhân dân thành phố Phú Quốc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lâm Minh Thành Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang, Ông Tống Phước Trường, Bí thư Thành uỷ Phú Quốc.

Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 32 đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 và trao giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thành phố Phú Quốc bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Ông Lâm Mình Thành, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (giữa) tặng hoa chúc mừng
Chủ tịch, phó Chủ tịch, các Trưởng và Phó Ban HĐND thành phố Phú Quốc khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố Phú Quốc tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Đồng chí Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ được tín nhiệm bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Mai Hữu Kích, Chánh Văn phòng Thành uỷ được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Huỳnh Quang Hưng tái cử chức Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Phú Quốc khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Phạm Văn Nghiệp, đồng chí Trần Chiến Thắng và đồng chí Đoàn Văn Tiến tái cử chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026…Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố cũng đã bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu 25 Hội thẩm nhân dân. Thông qua Nghị quyết quyết định số lượng, cơ cấu thành phần các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố Phú Quốc khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành uỷ thành phố Phú Quốc Ông Tống Phước Trường nhấn mạnh; Kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố lần thứ nhất, khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là kỳ họp kiện toàn lại bộ máy của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Thành phố nhiệm kỳ này. Đồng thời mong muốn Hội đồng nhân dân Thành phố khoá II, tiếp bước hoạt động của khoá trước tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ tâm huyết thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2020 – 2025.

​Bí thư Thành uỷ Thành phố Phú Quốc, Ông Tống Phước Trường đề nghị các vị đại biểu HĐND hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình góp phần vào việc xây dựng chính quyền địa phương ngày càng minh bạch, trong sạch vững mạnh./.

(Nguồn: phuquoc.kiengiang.gov.vn)

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
090.2266.769
Google Tag Manager: