Tư Vấn Pháp Lý

Những vấn đề mà nhà đầu tư cần phải biết liên quan đến sổ đỏ ở Phú Quốc 

Cập nhật: 22/7/2019 | 8:05:56 AM

Để là một nhà đầu tư đất Phú Quốc thông thái thì việc nắm rõ những vấn đề thủ tục liên quan đến sổ đỏ ở Phú Quốc là điều rất cần thiết. 

Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng

Một trong những vấn đề mà nhà đầu tư cần phải nắm rõ liên quan đến sổ đỏ ở Phú Quốc đó chính là phân biệt sổ hồng, sổ trắng với sổ đỏ. Ba loại sổ này đều là các loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký, chuyển nhượng, tặng cho,…. Vậy sổ đỏ, sổ hồng, sổ trắng ở Phú Quốc khác nhau ở điểm nào?

 - Sổ đỏ

Sổ đỏ hay còn gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho khu vực ngoài đô thị (nông thôn). Nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính đã quy định rõ về loại sổ này. Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”.

Sổ đỏ được cấp cho rất nhiều loại đất như: đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất để xây dựng các công trình nhà ở tại các vùng nông thôn. Đặc điểm của loại sổ này là có màu đỏ đậm, được cấp bởi UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Sổ đỏ Phú Quốc đa phần được cấp cho một hộ gia đình, bởi, nó thường gắn liền với đất nông nghiệp, lâm nghiệp…. Vì vậy, khi thực hiện chuyển nhượng hoặc tiến hành các giao dịch dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất, bắt buộc phải có chữ ký của tất cả các thành viên đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình đó. Điều này khác với sổ hồng, bởi khi chuyển nhượng tài sản có sổ hồng thì chỉ cần người đứng tên trên Giấy chứng nhận ký là được.

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Sổ hồng

Tên đầy đủ của Sổ hồng là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (nội thành, nội thị xã, thị trấn). Loại sổ này đã được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, khác với sổ đỏ thì sổ hồng lại là do Bộ xây dựng ban hành.

Mọi thông tin về quyền sử dụng đất ở như số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng… và quyền sở hữu nhà ở như diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng…đều được thể hiện đầy đủ trên sổ hồng. Loại sổ này được cấp bởi UBND tỉnh cấp, có đặc điểm là màu hồng nhạt. Quyền cấp sổ hồng sau này đã được UBND tỉnh chuyển về cho UBND quận, thị xã cấp cho chủ sở hữu trong phạm vi địa bàn mình quản lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp loại sổ này cho nhân dân.

Sổ trắng

Sổ trắng được cấp theo quy định tại Nghị định 02-CP ngày 04/01/1979 của Hội đồng Chính phủ về ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn và Pháp lệnh nhà ở ngày 26/3/1991 của Hội đồng Nhà nước trong đó diện tích đất được cấp căn cứ theo hồ sơ và các giấy tờ liên quan của người sử dụng đất được UBND xã, phường, UBND huyện, thị xã xác nhận thì diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là ghi nhận hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Như vậy, diện tích đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có thể xem là chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

Hiện nay, sổ trắng có rất nhiều loại như: Giấy tờ được cấp trước thời điểm ngày 30/4/1975 có văn tự đoạn mãi bất động sản (nhà ở và đất ở), bằng khoán điền thổ; được cấp thời điểm sau 30/4/1975 có giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận (hoặc quyết định) công nhận quyền sở hữu nhà ở,… từ phía UBND cấp huyện.

Tuy “sổ trắng” chưa được các cấp thẩm quyền quy định cụ thể là loại giấy tờ gì, nhưng nhiều địa phương khi áp dụng vào thực tiễn đã xem “sổ trắng” là loại giấy được quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai 2003. Kể từ ngày 01/01/2008, nếu muốn thực hiện giao dịch thì những loại giấy trắng buộc phải đổi sang giấy hồng (các loại giấy trắng về nhà và đất) hoặc là giấy đỏ (các loại giấy trắng về đất) theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007.

Đồng thời, đối với những loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có ghi rõ cả diện tích đất khuôn viên, sẽ được công nhận là quyền sử dụng đất gắn liền trước pháp luật. Và sẽ được thực hiện chuyển đổi sang giấy hồng mới. Cho đến nay, vẫn không thể phủ nhận giá trị của sổ trắng, nó được xem là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp của người tạo lập, được cấp đúng với quy định pháp luật tại thời điểm đó.

Sổ đỏ, sổ trắng và sổ hồng

Sổ đỏ, sổ trắng và sổ hồng 

Muốn cấp lại sổ đỏ bị mất phải làm gì?

Trong trường hợp nhà đầu tư không may làm mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất tại Phú Quốc và mong muốn xin cấp lại thì có được không và cơ quan nào có thẩm quyền cấp lại? Câu trả lời sẽ được giải đáp như sau: 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thi hành một số điều của Luật Đất đai và căn cứ theo Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 29/5/2017 về việc uỷ quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

- Về trình tự, thủ tục cấp lại: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương…

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

- Thủ tục xin cấp lại:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần chuẩn bị hồ sơ địa chính như sau:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

b) Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

Bạn cần liên hệ với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để được hướng dẫn, hoàn thiện lập hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định nêu trên.

Giải quyết thủ tục cấp làm mới khi sổ đỏ bị mất

Giải quyết thủ tục cấp làm mới khi sổ đỏ bị mất 

Thông tin chủ sở hữu ghi trên sổ hồng bị sai lệch?

Trong trường hợp thông tin của chủ sở hữu đất Phú Quốc ghi trên sổ hồng bị sai lệch thì liệu trong quá trình giao dịch có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì khắc phục như thế nào 

Trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên, bạn cần làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  để thống nhất địa chỉ thường trú ghi ở sổ đỏ và sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân.

Theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có quy định “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính”.

Theo đó bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Đơn đề nghị đính chính;

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch (hộ khẩu, chứng minh nhân dân)

Nhà đầu tư gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Phú Quốc để đề nghị giải quyết.

Trên đây là một số câu hỏi cũng như thông tin mà nhà đầu tư mua bán đất Phú Quốc cần nắm rõ để tranh những thất thoát không đáng có. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư đất nền Phú Quốc và có bất cứ thắc mắc liên quan đến thị trường này, vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam

Hotline: 038.542.5158

 

(Source: hoa lê)

Thông Tin Khác

girl
Kênh Hỗ Trợ - Phú Quốc

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN TỪ THỊ TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Tư Vấn Mua Đất Phú Quốc
  • Bảng Giá Đất Phú Quốc
Thiết kế © 2018 Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam
Hotline038.542.5158