Tư Vấn Pháp Lý

Những loại đất nào được thông qua việc phân lô tách thửa tại Phú Quốc

Cập nhật: 23/4/2019 | 4:29:37 PM

Những quy định việc tách thửa đối với đất ở tại Phú Quốc luôn khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn, đặc biệt là thời điểm lệnh cấm phân lô vẫn đang còn hiệu lực như hiện nay.

Tách thửa đối với đất ở tại huyện Phú Quốc

Theo quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/06/2015 quy định việc tách thửa đối với đất ở tại Phú Quốc như sau:

Thủ tục tách thửa đất Phú Quốc

Thủ tục tách thửa đất tại Phú Quốc

Theo Điều 3 quy định tách thửa đất ở tại huyện Phú Quốc

Khoản 1: Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa còn lại phải đảm bảo các yêu cầu:

Diện tích thửa đất sau khi trừ đi chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45m2.
Bề rộng của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 5m.
Chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 5m.

Khoản 2: Thửa đất không thuộc quy định tại khoản 1, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa còn lại phải đảm bảo các yêu cầu:

Diện tích thửa đất sau khi trừ đi chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36m2.
Bề rộng của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m.
Chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m

Tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Phú Quốc

Theo quyết định số: 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/06/2017 quy định việc tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như sau:

Theo Điều 3 về quy định tách thửa với đất nông nghiệp

Khu vực nông thôn:

Trường hợp thửa đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác) nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 3.000m2.

Thủ tục phân lô tách thửa ở Phú Quốc.

Phân lô tách thửa đất nông nghiệp ở Phú Quốc

Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa như sau:

- Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 1.000m2.
- Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2.
- Đất rừng sản xuất diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 3.000m2.

Khu vực đô thị (phường, thị trấn):

Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất trồng cây lâu năm diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2.

Đối với đất rừng sản xuất diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 2.500m2.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong các khu vực quy hoạch sử dụng đất là đất ở mà việc tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để hình thành thửa đất ở gắn liền với thửa đất nông nghiệp còn lại hoặc hình thành các thửa đất ở thì điều kiện, diện tích đất nông nghiệp được phép tách thửa được áp dụng theo điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở.

Theo Điều 4 về quy định tách thửa với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt nhưng không được thấp hơn điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở.

Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa được áp dụng theo điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

Các hồ sơ và thủ tục tiến hành phân lô ở Phú Quốc

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.
- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa tại Phú Quốc

- Đo đạc địa chính để tách thửa đất.
- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Tuy nhiên, đây là trình tự tách thửa được thực hiện theo Luật hiện hành. Ở Phú Quốc hiện nay văn bản cấm phân lô tách thửa vẫn đang còn hiệu lực. Cho nên quá trình tách thửa đất nền tại Phú Quốc diễn ra khá phức tạp và khó khăn. Số lượng hồ sơ cần giải quyết vẫn còn tồn đọng và đang trong quá trình xem xét, xét duyệt.

(Source: Dựa theo các văn bản Luật Đất Đai hiện hành)

Thông Tin Khác

girl
Kênh Hỗ Trợ - Phú Quốc

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN TỪ THỊ TRƯỜNG PHÚ QUỐC

  • Tư Vấn Mua Đất Phú Quốc
  • Bảng Giá Đất Phú Quốc
Thiết kế © 2018 Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam
Hotline038.542.5158