Google Tag Manager:
 • Tư Vấn Luật
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

Phát hiện sổ đỏ sai thông tin cần làm ngay những việc này

Cập Nhật: 19/10/2021 | 10:19:03 AM

Ngay khi cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức sở hữu nhà đất phát hiện có thông tin trên sổ đỏ bị sai lệch so với thực tế cần tiến hành yêu cầu cơ quan đã cấp sổ đỏ đính chính lại thông tin ngay để tránh những rắc rối phát sinh sau này.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

Đây là loại giấy tờ rất quan trọng nhưng có một số trường hợp thông tin trên sổ đỏ bị sai. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sai sót của người sử dụng đất trong quá trình cung cấp thông tin hoặc quá trình tiến hành cấp sổ của cơ quan nhà nước. Sổ đỏ bị sai sót thông tin sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và quyền lợi của người đứng tên sổ đỏ.

Đính chính thông tin sai sót trong sổ đỏ nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu (Ảnh minh hoạ)

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính nếu thông tin trong sổ đỏ có sai sót. Các trường hợp sai sót cụ thể là:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân (các tổ chức có tư cách pháp nhân như: Công ty cổ phần, công ty TNHH…) hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Sổ đỏ của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

Theo đó, trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất tại Phú Quốc, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp hồ sơ cho cơ quan đã cấp sổ đỏ để đính chính thông tin. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đính chính; bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính. Trường hợp này người sử dụng đất không cần phải làm đơn đề nghị đính chính.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra và lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót thông tin trên sổ đỏ

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thời gian thực hiện việc đính chính thông tin không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Thời gian đính chính thông tin không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật đất đai; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Cơ quan có thẩm quyền phải trả sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đính chính thông tin sổ đỏ.

Lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp lệ phí địa chính.

(Nguồn: Tổng hợp)

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
090.2266.769
Google Tag Manager: