Google Tag Manager:
 • Tư Vấn Luật
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

Từng nhận sổ đỏ còn được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

Cập Nhật: 20/10/2021 | 9:35:28 AM

Người dân chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ đề nghị cùng hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu.

Người sử dụng đất chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ đề nghị cùng hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh: LĐO

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người sử dụng đất trong một số trường hợp đã được quy định rõ trong pháp luật về đất đai.

Cũng theo Khoản 6 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, một trong những nguyên tắc khi thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất là người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

Đồng thời, tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, đối với hộ gia đình, cá nhân, việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), xin chuyển mục đích sử dụng đất đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp đã nhận giấy chứng nhận (khi đó đã thực hiện xong thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu) nếu không làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thì đồng nghĩa với việc người sử dụng đất Phú Quốc đã bỏ qua thủ tục để được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ và nộp cùng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Trong trường hợp đã nhận giấy chứng nhận mà người sử dụng đất mới chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn, giảm thì sẽ không được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Do đó, người sử dụng đất phải đặc biệt chú ý quy định này để được hưởng ưu đãi./.

(Nguồn: Sưu Tầm)

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
0939821919
Google Tag Manager: