Google Tag Manager:
 • Tư Vấn Luật
  • Quy hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Phân Tích - Nhận Định
  • Tư Vấn Phong Thủy
  • Tư Vấn Luật
  • Nội - Ngoại Thất
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Tin Thị Trường
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức

Có được chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp không?

Cập Nhật: 22/2/2021 | 11:28:07 AM

Hỏi: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 được không? Vì theo tôi, quy định hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa gây nhiều khó khăn cho người dân.

Quy định hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa gây khó khăn cho người dân. Ảnh minh họa

Trả lời:

Khoản 3 Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 có nêu quy định “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa” nhằm bảo đảm quyền và lợi ích cho người nông dân.

Ngoài ra, để hạn chế việc mất rừng, đảm bảo hệ sinh thái và môi trường, tại Khoản 4 Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: “Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”.

Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Còn theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 191 của Luật Đất đai thì chỉ hạn chế đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa; không hạn chế việc nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ.

Với vấn đề mà bà Kim Ánh nêu ở trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tiếp thu nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai trong quá trình sơ kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Bình luận
Thiết kế © 2021 Công ty Cổ phần địa ốc 19
090.2266.769
Google Tag Manager: